Kompania Apa- Albpartners sha ofron për çdo subjekt biznesi të cilët lejohen që të zhvillojnë aktivitetin e tyre, sinjalistikë për lehtësimin e masave të marra për kufizimin e përhapjes së covid- 19